Analiza progu rentowności dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji a mianowicie:
1 jakie rozmiary przychodów ze sprzedaży są potrzebne do pokrycie kosztów całkowitych (własnych),
2 do jakiej wysokości można akceptować wzrost jednostkowych kosztów względnych (zmiennych) lub obniżkę cen wyrobu z punktu widzenia opłacalności sprzedaży,
3 ile należy sprzedać wyrobów aby osiągnąć określoną kwotę zysku.

Zasadniczym celem analizy progu rentowności jest wyznaczenie tzw. punktu krytycznego lub granicznego, w którym przychody ze sprzedaży pokryją dokładnie poniesione koszty. W razie nieprzekroczenia punktu krytycznego rentowności następuje likwidacja spółki z o.o. Katowice. Do wyznaczenia progu rentowności można posłużyć się odpowiednimi równaniami.

Jeżeli przedsiębiorstwo przekroczy próg rentowności i systematycznie będzie zwiększać liczbę sprzedanych wyrobów to automatycznie będzie osiągać stale zysk. Taka sytuacja jest możliwa wtedy gdy mamy doczynienia ze stosunkowo niewielkim przyrostem ze sprzedaży w stosunkowo krótkim czasie.

Przy znacznym wzroście rozmiarów sprzedaży zależności liniowe pomiędzy sprzedażą, kosztami i zyskiem należy odrzucić.
Obserwacje empiryczne dowodzą, że wraz ze wzrostem wielkości produkcji jednostkowe koszty zmienne maleją tylko do pewnej wielkości, po czym zaczynają wzrastać.

W długim okresie także koszty stałe przestają być stałymi. Na tej podstawie można stwierdzić, że zależności pomiędzy przychodami, kosztami i zyskiem nie mają charakteru liniowego lecz nieliniowy.

Analiza progu rentowności sporządzona przez doradztwo podatkowe Katowice może dotyczyć produkcji jedno asortymentowej oraz produkcji zróżnicowanej pod względem asortymentu. W przypadku produkcji jedno asortymentowej próg rentowności wyznaczają: wielkość sprzedaży, cena sprzedaży wyrobów gotowych, jednostkowe koszty zmienne, całkowite koszty stałe.