Te trzy kategorie ekonomiczne musimy ujmować we wzajemnym powiązaniu
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Te trzy kategorie ekonomiczne (sprzedaż, koszty, zysk) musimy ujmować we wzajemnym powiązaniu. To powiązanie ma szczególne znaczenie przy planowaniu przez doradztwo podatkowe Katowice przyszłości przedsiębiorstwa.
Pomocnym instrumentem jest analiza progu rentowności.