W praktyce mogą występować następujące błędy trudne do wykrycia
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Bilans obrotu i sald

W praktyce mogą występować następujące błędy (mimo zrównoważenia obrotów i sald wszystkich kont) trudne do wykrycia:
1 jeżeli dane zdarzenie gospodarcze zostało ewidencjonowane na kontach dwa razy, co w zasadniczy sposób zniekształca obroty i salda tych kont, na których zostało zaksięgowane,
2 jeżeli dane zdarzenie gopsodarcze zostało zaksięgowane na dwóch kontach i po przeciwnych stronach kont, ale jedno z tych kont lub nawet obydwa są nieprawidłowe.
Zniekształcone są wtedy obroty i salda kont właściwych i niewłaściwych, tzn. tych, na których zostało zaksięgowane przez biuro rachunkowe Katowice dane zdarzenie gospodarcze lub, na których powinno być zaksięgowane dane zdarzenie gospodarcze.

Jeżeli bilans obrotów i sald jako metoda kontroli prawidłowości ewidencji nie wykrywa wszystkich błędów, które mogą być popełnione w trakcie księgowania. tzn., że wyliczone salda niektórych kont mogą odbiegać od rzeczywistego stanu zasobów czy też należności i zobowiązań.